První etapa zesílení opěrné zdi kostela Lounsko, vlivem času i zásahem člověka byla narušena statika kostela i podloží v jeho okolí, proto je nutné zpevnit opěrnou zeď v jejím nejslabším místě kde je na ní vyvíjen největší tlak. Stavba je plánovaná do několika etap, budeme Vás pravidelně informovat o dalších postupech.