Provedení falcované krytiny s dvojitou stojatou drážkou Prefalz Al Opláštění atik a komínu. Dvouplášťová větraná skladba se zapuštěným úžlabím RD Žatecko