Oprava střechy a atiky, objekt zemědělského družstva Čeradice