Vždy nás těší když se na nás zákazníci znovu obracejí s dalšími realizačními nápady pro jejich domy, RD Lounsko kde jsme realizovali kompletní výměnu střešní krytiny a oken v roce 2020, po té zateplení fasády 2023 a nyní již třetí realizace a to instalace Retenční nádrže (vsakovací jímka) z PVC, která slouží k zadržování dešťové vody a jejího opětovného využití. V případě dešťů je navržena tak, aby postupně odtékala do kanalizace nebo nebo je možné vsakování dešťové vody do půdy.