Kompletní výměna dožilé krytiny až na železobetonové desky a instalace nové krytiny, instalace kompletního odvětrání mezistřešního prostoru a obnovení jeho funkce, provedení parotěsné spodní vrstvy a svrchní vrstvy natavovacím pásem zn. Bauder o síle 5,2mm s břidlicovým posypem. Kompletní konstrukce atiky vč. plechování a napojení na fasádu, vyspádování do plochy střechy.